Wolframtrioxid

Tungsten Trioxid Bild

Wolframtrioxid , även känd som volframoxid eller tungstsyraanhydrid, WO3, är en kemisk förening innehållande syre och övergångsmetallwolframen. Det erhålls som en mellanprodukt i återvinning av volfram från dess mineraler. Tungstenmalm behandlas med alkalier för att producera WO3. Ytterligare reaktion med kol- eller vätegas reducerar volframtrioxid till den rena metallen.

WO3 + 3H2 → W + 3H2O
2WO3 + 3C → 2W + 3CO2

Tungstentrioxid uppträder naturligt i form av hydrater, som inkluderar mineraler: tungstit WO3 · H2O, meymacit WO3 · 2H2O och hydrotungstit (med samma sammansättning som meymacit, men ibland skrivet som H2WO4). Dessa mineraler är sällsynta för mycket sällsynta sekundära volframmineraler.

Förberedelse
Tungstentrioxid kan framställas på flera olika sätt. CaWO4 eller scheelit får reagera med HCl för att producera tungstic syra, som sönderdelas till WO3 och vatten vid höga temperaturer.